St Hywyn's Church, Aberdaron

Croeso i Eglwys Hywyn Sant - Welcome to St Hywyn's Church
Aberdaron

Gwasanaethau - Services

Dydd Sul - Sunday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Gwasanaeth y Cymun - Holy Communion

Dydd Sul - Sunday

2pm

Eglwys Maelrhys Sant

Hwyrol Weddi - Evening Prayer

Dydd Iau - Thursday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Cymun Bendigaid - Holy Communion

Dydd Iau - Thursday

6pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Ddistaw - Silent Prayer

Oriau agor bob Dydd - Daily Opening Times

10am - 6pm Ebrill - Hydref / April - October

10am - 3pm Tachwedd - Mawrth (ac eithrio Ionawr) / November - March (except January)

Newyddion Diweddaraf - Latest News

Gwasanaethau Nadolig - Christmas Services

Dydd Sul 13 Rhagfyr

Carolau Eglwys Llanbedrog Church Carols 6pm

Dydd Sul 20 Rhagfyr

Carolau Eglwys Llannor Church Carols 3pm
Carolau Eglwys Aberdaron Church Carols 5pm
Carolau Eglwys Llanengan Church Carols 7pm

Nos Iau 24 Rhagfyr

Offeren Sanctaidd / Holy Eucharist Llannor 9pm
Offeren Ganol Nos / Midnight Mass Aberdaron 11-30pm
Offeren Ganol Nos / Midnight Mass Llanbedrog 11-30pm

Dydd Nadolig 25 Rhagfyr

Offeren Sanctaidd / Holy Eucharist Llangian 10am
Offeren Sanctaidd / Holy Eucharist Llanfaelrhys 10am
Offeren Sanctaidd / Holy Eucharist Llanbedrog 10am

 

December Newsletter - Cylchllythyr Rhagfyr 

 

Facebook

 Keep up to the minute with what is happening in St Hywyn’s and Bro Enlli Ministry Area. Link up with the Bro Enlli page on Facebook

Trip Advisor

St Hywyn’s church is now listed on Trip Advisor with a top rating. Click on the link so see what people are saying Trip Advisor/St Hywyn’s Church

 

Privacy Policy

This website uses Google Analytics to help analyse how visitors use this site. Read more...