St Hywyn's Church, Aberdaron

Croeso i Eglwys Hywyn Sant - Welcome to St Hywyn's Church
Aberdaron

Gwasanaethau - Services

Dydd Sul - Sunday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Gwasanaeth y Cymun - Holy Communion

Dydd Sul - Sunday

2pm

Eglwys Maelrhys Sant

Hwyrol Weddi - Evening Prayer

Dydd Iau - Thursday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Cymun Bendigaid - Holy Communion

Dydd Iau - Thursday

5pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Ddistaw - Silent Prayer

Dydd Gwener - Friday

12noon - 12.30pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Hanner dydd – Midday Prayers

Oriau agor bob Dydd - Daily Opening Times

10am - 6pm Ebrill - Hydref / April - October

10am - 3pm Tachwedd - Mawrth (ac eithrio Ionawr) / November - March (except January)

Newyddion Diweddaraf - Latest News

Christmas Services

 

Dydd Sul - Sunday 21 5pm Carolau Nadolig - Christmas Carols


Dydd Mawrth - Tuesday 23 - 2pm – 3pm Nativity Narrative – Verse and Music - Llanbedrog Church

 
Nos Fercher - Wednesday 24 – 11:30pm Offeren Ganol Nos – Midnight Mass


Dydd Iau – Thursday 25 - 10am Eglwys Llanfaelrhys Church Offeren Sanctaidd – Holy Eucharist

Christmas Tree at St Hywyn's

 

December Newsletter - Cylchllythyr Rhagfyr 


St Hywyn’s church is now listed on Trip Advisor with a top rating. Click on the link so see what people are saying Trip Advisor/St Hywyn’s Church